decombДекомб Венсан. Клопоти з ідентичністю. Переклад з французької, передмова, примітки Валентина Омельянчика. — К.: Стилос, 2015. — 281 с. ISBN 978-966-2399-36-3

Поєднуючи «граматичний аналіз», представлений в працях Людвіга Віттґенштайна та Елізабет Анскомб, з антропологічним підходом, представленим в працях Марселя Мосса та Луї Дюмона, автор аналізує використання поняття ідентичності в сучасних філософських, психологічних, соціологічних та політологічних дискусіях, пропонуючи «експресивну» концепцію особи як відповідь на питання «хто я?» та концепцію «колективних індивідів» (соціальних тотальностей) як відповідь на питання «хто ми?», яка, зокрема, застосовується до аналізу поняття установчої влади, поняття нації та ідеї мультикультуралізму.

Для дослідників, студентів та широкого загалу читачів, що цікавляться філософськими проблемами гуманітарних та соціальних наук.