Про нас
 Послуги
 Книги
 Сучасна французська філософія
 Електронна бiблiотека
 Контакти
Контрактова пл.7
Київ, 04070, Україна
тел.
    +38(044) 467-51-89
                          
   
Книги

Якщо Ви зацікавлені у придбанні певної книги, або ж кількох книжок, Ви можете надіслати замовлення на e-mail stylosua@gmail.com. Замовлену книгу можна придбати поштою, або безпосередньо через видавництво і за ціною видавництва.

Політес Просвітництва (закони, звички, манери)

Рено Філіп. Політес Просвітництва (закони, звички, манери). Переклад з французької, передмова, примітки Валентина Омельянчика. – К.: Стилос, 2016. – 339 с.

Розглядаючи явище французького політесу в контексті політико-правової та соціально-культурної проблематики виникнення новочасної де-мократичної правової держави, автор переосмислює спадщину Вольтера, Монтескйо, Г’юма, Руссо, Канта, а також пані де Сталь, Стандаля і Токвіля, щоб окреслити два протилежні та взаємопов’язані шляхи до модерності: англійський, спертий на ведення торгівлі, та французький , спертий на ведення розмови. На противагу баченню політесу як форми суспільного лицемірства, автор наголошує на його засадничій ролі в ствердженні правил цивілізованої звичайності в суспільстві, що  призводить до пом’якшення звичок, звичаїв та манер, а зрештою і до політично-правового та суспільного поступу.
Для дослідників, студентів та широкого загалу читачів, що цікав ляться філософськими проблемами гуманітарних та соціальних наук.
 

Трансформації суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі: регіональний вимір

Трансформації суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі: регіональний вимір / Наук. ред. О. Гарань. – К.: Стилос, 2017. – 235 с.

Як російська агресія вплинула на суспільство, на громадську думку? І як вони, своєю чергою, вплинули на українську ідентичність і політику? У монографії, яку підготувала Школа політичної  аналітики Національного університету «Києво-Могилянська академія» з долученням Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, розглядаються регіональні особливості змін настроїв українського  суспільства (включаючи партійно-політичні преференції), економічні настрої, ставлення до подій на Донбасі і перспектив вирішення  конфлікту, до децентралізації і так званого «особливого статусу», зміни у зовнішньополітичних орієнтаціях щодо ЄС, НАТО та Росії. Призначена для науковців і всіх, хто цікавиться українською  політикою та суспільними настроями.

Громадянська освіта: від теорії до практики

Громадянська освіта: від теорії до практики / наук. ред. Я. Пилинський. – К.: Стилос, 2017. – 186 с.

Основу вміщених у збірці статей становлять виступи учасників міжнародного семінару з проблем громадянської освіти, що відбувся у Києві 29–30 вересня 2016 року. Провідна ідея збірки: щоб забезпечити демократичний розвиток українського суспільства, необхідно шляхом освіти і просвіти підвищувати громадянську і політичну культуру його громадян. Адресується громадським активістам, молодим політикам, науковцям, журналістам.

Constructing a Political Nation: Changes in the Attitudes of Ukrainians during the War in the Donbas

Constructing a Political Nation: Changes in the Attitudes of Ukrainians during the War in the Donbas / Edited by Olexiy Haran and Maksym Yakovlyev. Kyiv: Stylos Publishing, 2017. – xvi, 223 p.

What effect did Russia’s attack have on Ukrainian society and on public opinion? And how, in turn, did changes in public opinion and in society influence Ukrainian identity and politics? This book, prepared by the School for Policy Analysis, National University of Kyiv–Mohyla Academy with the participation of the Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation, shows that contrary to the Kremlin’s expectations, Russian aggression has in fact led to a strengthening of the Ukrainian political nation. The book covers national and regional dimensions of changes in the attitudes of Ukrainians during the war in the Donbas: identity issues, political and party preferences, approaches to decentralization and the conflict in the Donbas, economic sentiments, changes in foreign policy attitudes toward the EU, NATO, and Russia.

  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>
      © 2007-2021 ТОВ "Стилос" beleven