Про нас
 Послуги
 Книги
 Сучасна французська філософія
 Електронна бiблiотека
 Новини
 Контакти
Контрактова пл.7
Київ, 04070, Україна
тел.
    +38(044) 467-51-89
                          
   
Книги

Якщо Ви зацікавлені у придбанні певної книги, або ж кількох книжок, Ви можете надіслати замовлення на e-mail stylosua@gmail.com. Замовлену книгу можна придбати поштою, або безпосередньо через видавництво і за ціною видавництва.

Амитов П.М. Преодоление лжи. Антимифология

Автор: Амитов Павел Михайлович
Цена: 50 грн.
Обложка: мягкая
Язык: русский
Год издания: 2014
Место издания: Киев
Издатель: Издательство «Стилос»
Количество страниц: 402
ISBN: 978-966-2399-27-1
Формат: 60х84/16


В своей новой книге автор комментирует наиболее яркие страницы политической жизни независимой Украины и разоблачает советские мифы, до сих пор глубоко укорененные в сознании значительной части населения России и русскоязычных регионов нашей страны.
Критический подход автора к системе советской мифологии более чем актуален в связи с агрессивной имперской политикой  путинской России по отношению к Украине. 
Книга рассчитана на широкий круг читателей, неравнодушных к происходящим вокруг них событиям современной жизни.

Бьолер Дитрих Відповідальність за майбутнє з ґлобальної перспективи. Актуальність філософії Ганса Йонаса та етики дискурсу. Передмова Ґюнтера Альтнера. Переклад з німецької, післямова, примітки Анатолія Єрмоленка

Автор – Бьолер Дитрих. Передмова Ґюнтера Альтнера. Переклад з німецької, післямова, примітки Анатолія Єрмоленка. Місце видання –Київ: Стилос, 2014. Обкладинка м’яка. Кількість сторінок – 157. Ціна 30 грн.

У цій книжці на основі трансцендентально-прагматичного методу обґрунтовується етика дискурсу з перспективи ґлобальної відповідальності за майбутнє людства, що здійснюється через  порівняння з онтологічним обґрунтуванням етики відповідальності для технологічної цивілізації Ганса Йонаса та дис­курс-етичної відповідальності К.-О. Апеля. 

У монографії розглядаються також прикладні аспекти дис­курсивної етики, її застосування у вирішенні проблем практичної філософії, зокрема філософії політики, теорії господарства, а також атомної енергетики та доімплантаційної діаґностики.

Для науковців, студентів і аспірантів, які цікавляться проблемами практичної та соціальної філософій, філософії моралі, етики та екології.

 

Специфіка та визначальні виміри сучасного філософсько-антропологічного знання

Специфіка та визначальні виміри сучасного філософсько-антропологічного знання. – К.: Стилос, 2015. – 380 с.

Специфіка філософсько-антропологічного знання подана в монографії через поєднання трансцендентних характеристик буття людини у світі з аналізом  суспільного самопочування та персональної саморефлексії сучасної людини. Визначальні ж виміри сучасного філософсько-антропологічного знання розкриваються через цілу низку проблемних зрізів: питання самореференції людського; філософська антропологія як метаантропологія, її місце серед інших проектів людинознавства; соціокультурні параметри пізнання; взаємозв’язок буттєвого досвіду та діяльнісної активності; етичні виміри буття сучасної людини, а також виміри комунікативного простору, когнітивного, проект Модерну та проблема визначення свободи як вступ до правової антропології. Для філософів, суспільствознавців та студентів вишів.

Невизначеність соціального процесу: навколо ідентичності

Г.Ю. Носова. Невизначеність соціального процесу: навколо ідентичності. – К.: Стилос, 2016. – 112 с.

Монографію присвячено аналізу причин невизначеності розвитку суспільства. Автор доходить висновку, що невизначеність та перетвореність є фундаментальними характеристиками соціальності. Пристосовуючи реальність до людського сприйняття схеми, парадигми сприйняття так чи інакше перетворюють, спотворюють світ, при-множуючи його невизначеність... У згаданому контексті автор розглядає і поняття ідентичності. Ідентичності, на думку автора, завжди включені до загальнішої інтер-претації реальності, вбудовані в символічний універсум із його теоретичними легі-тимаціями; і змінюються вони разом із характером останніх.
Значну увагу автор приділяє змінам, яких зазнають ідентичності за умов глобаліза-ції та віртуалізації суспільств, насамперед кризі ідентичності нації-держави. Дослід-жуються різноманітні стратегії ідентифікацій етнічностей, національна ідентичність як політичний проект та дискурс, мультикультурні альтернативи стратегій політичної ідентифікації, зміни парадигм ідентифікації в умовах суспільства споживання.
Монографія буде корисною викладачам, студентам та широкому загалу читачів.

  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>
      © 2007-2021 ТОВ "Стилос" beleven