Про нас
 Послуги
 Книги
 Сучасна французська філософія
 Електронна бiблiотека
 Новини
 Контакти
Контрактова пл.7
Київ, 04070, Україна
тел.
    +38(044) 467-51-89
                          
   
Книги

Якщо Ви зацікавлені у придбанні певної книги, або ж кількох книжок, Ви можете надіслати замовлення на e-mail stylosua@gmail.com. Замовлену книгу можна придбати поштою, або безпосередньо через видавництво і за ціною видавництва.

Специфіка та визначальні виміри сучасного філософсько-антропологічного знання

Специфіка та визначальні виміри сучасного філософсько-антропологічного знання. – К.: Стилос, 2015. – 380 с.

Специфіка філософсько-антропологічного знання подана в монографії через поєднання трансцендентних характеристик буття людини у світі з аналізом  суспільного самопочування та персональної саморефлексії сучасної людини. Визначальні ж виміри сучасного філософсько-антропологічного знання розкриваються через цілу низку проблемних зрізів: питання самореференції людського; філософська антропологія як метаантропологія, її місце серед інших проектів людинознавства; соціокультурні параметри пізнання; взаємозв’язок буттєвого досвіду та діяльнісної активності; етичні виміри буття сучасної людини, а також виміри комунікативного простору, когнітивного, проект Модерну та проблема визначення свободи як вступ до правової антропології. Для філософів, суспільствознавців та студентів вишів.

Невизначеність соціального процесу: навколо ідентичності

Г.Ю. Носова. Невизначеність соціального процесу: навколо ідентичності. – К.: Стилос, 2016. – 112 с.

Монографію присвячено аналізу причин невизначеності розвитку суспільства. Автор доходить висновку, що невизначеність та перетвореність є фундаментальними характеристиками соціальності. Пристосовуючи реальність до людського сприйняття схеми, парадигми сприйняття так чи інакше перетворюють, спотворюють світ, при-множуючи його невизначеність... У згаданому контексті автор розглядає і поняття ідентичності. Ідентичності, на думку автора, завжди включені до загальнішої інтер-претації реальності, вбудовані в символічний універсум із його теоретичними легі-тимаціями; і змінюються вони разом із характером останніх.
Значну увагу автор приділяє змінам, яких зазнають ідентичності за умов глобаліза-ції та віртуалізації суспільств, насамперед кризі ідентичності нації-держави. Дослід-жуються різноманітні стратегії ідентифікацій етнічностей, національна ідентичність як політичний проект та дискурс, мультикультурні альтернативи стратегій політичної ідентифікації, зміни парадигм ідентифікації в умовах суспільства споживання.
Монографія буде корисною викладачам, студентам та широкому загалу читачів.

Подлая война

Амитов П.М. Подлая война. – К.: Стилос, 2016. – 417 с.; 10 с. фото.

Новая книга автора – хроника событий, произошедших после Майдана-2. Своеобразие авторских комментариев и анализа заключается в том, что он, в первую очередь, описывает те события, в которых принимал участие. Критическое перо автора откровенно характеризует не только психологическое состояние российской «элиты» и подвластного ей населения. Нелицеприятно освещена деятельность и номенклатуры отечественной. Имеющиеся в книге исторические экскурсы служат объяснением причин и предпосылок подлой гибридной войны, развязанной против Украины бывшей метрополией, не желающей расставаться с имперским статусом. Для широкого круга читателей.

Громадянська освіта: від теорії до практики

Громадянська освіта: від теорії до практики / наук. ред. Я. Пилинський. – К.: Стилос, 2017. – 186 с.

Основу вміщених у збірці статей становлять виступи учасників міжнародного семінару з проблем громадянської освіти, що відбувся у Києві 29–30 вересня 2016 року. Провідна ідея збірки: щоб забезпечити демократичний розвиток українського суспільства, необхідно шляхом освіти і просвіти підвищувати громадянську і політичну культуру його громадян. Адресується громадським активістам, молодим політикам, науковцям, журналістам.

  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>
      © 2007-2021 ТОВ "Стилос" beleven