Про нас
 Послуги
 Книги
 Сучасна французська філософія
 Електронна бiблiотека
 Контакти
Контрактова пл.7
Київ, 04070, Україна
тел.
    +38(044) 467-51-89
                          
   
Книги

Якщо Ви зацікавлені у придбанні певної книги, або ж кількох книжок, Ви можете надіслати замовлення на e-mail stylosua@gmail.com. Замовлену книгу можна придбати поштою, або безпосередньо через видавництво і за ціною видавництва.

Клопоти з ідентичністю

Декомб Венсан Клопоти з ідентичністю. Переклад з французької, передмова, примітки Валентина Омелянчика. – К.: Стилос, 2015. – 281 с.

Поєднуючи «граматичний аналіз», представлений в працях Людвіга Віттґенштайна та Елізабет Анскомб, з антропологічним підходом, представленим в працях Марселя Мосса та Луї Дюмона, автор аналізує використання поняття ідентичності в сучасних філософських, психологічних, соціологічних та політологічних дискусіях, пропонуючи «експресивну» концепцію особи як відповідь на питання «хто я?» та концепцію «колективних індивідів» (соціальних тотальностей) як відповідь на питання «хто ми?», яка, зокрема, застосовується до аналізу  поняття установчої влади, поняття нації та ідеї мультикультуралізму.
 Для дослідників, студентів та широкого загалу читачів, що цікав­ляться філософськими  проблемами гуманітарних та соціальних наук.

Специфіка та визначальні виміри сучасного філософсько-антропологічного знання

Специфіка та визначальні виміри сучасного філософсько-антропологічного знання. – К.: Стилос, 2015. – 380 с.

Специфіка філософсько-антропологічного знання подана в монографії через поєднання трансцендентних характеристик буття людини у світі з аналізом  суспільного самопочування та персональної саморефлексії сучасної людини. Визначальні ж виміри сучасного філософсько-антропологічного знання розкриваються через цілу низку проблемних зрізів: питання самореференції людського; філософська антропологія як метаантропологія, її місце серед інших проектів людинознавства; соціокультурні параметри пізнання; взаємозв’язок буттєвого досвіду та діяльнісної активності; етичні виміри буття сучасної людини, а також виміри комунікативного простору, когнітивного, проект Модерну та проблема визначення свободи як вступ до правової антропології. Для філософів, суспільствознавців та студентів вишів.

Невизначеність соціального процесу: навколо ідентичності

Г.Ю. Носова. Невизначеність соціального процесу: навколо ідентичності. – К.: Стилос, 2016. – 112 с.

Монографію присвячено аналізу причин невизначеності розвитку суспільства. Автор доходить висновку, що невизначеність та перетвореність є фундаментальними характеристиками соціальності. Пристосовуючи реальність до людського сприйняття схеми, парадигми сприйняття так чи інакше перетворюють, спотворюють світ, при-множуючи його невизначеність... У згаданому контексті автор розглядає і поняття ідентичності. Ідентичності, на думку автора, завжди включені до загальнішої інтер-претації реальності, вбудовані в символічний універсум із його теоретичними легі-тимаціями; і змінюються вони разом із характером останніх.
Значну увагу автор приділяє змінам, яких зазнають ідентичності за умов глобаліза-ції та віртуалізації суспільств, насамперед кризі ідентичності нації-держави. Дослід-жуються різноманітні стратегії ідентифікацій етнічностей, національна ідентичність як політичний проект та дискурс, мультикультурні альтернативи стратегій політичної ідентифікації, зміни парадигм ідентифікації в умовах суспільства споживання.
Монографія буде корисною викладачам, студентам та широкому загалу читачів.

Подлая война

Амитов П.М. Подлая война. – К.: Стилос, 2016. – 417 с.; 10 с. фото.

Новая книга автора – хроника событий, произошедших после Майдана-2. Своеобразие авторских комментариев и анализа заключается в том, что он, в первую очередь, описывает те события, в которых принимал участие. Критическое перо автора откровенно характеризует не только психологическое состояние российской «элиты» и подвластного ей населения. Нелицеприятно освещена деятельность и номенклатуры отечественной. Имеющиеся в книге исторические экскурсы служат объяснением причин и предпосылок подлой гибридной войны, развязанной против Украины бывшей метрополией, не желающей расставаться с имперским статусом. Для широкого круга читателей.

  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>
      © 2007-2021 ТОВ "Стилос" beleven